2 pigs eating potty

2 pigs eating potty
pig 1-Β  Yaar hum duniya ki potty khate hai
koi hamari potty bhi to khata hoga.

Pig 2 :Β  Saale khane ke waqt to dhang ki baat kar.

Related Sms Jokes