2 pigs eating potty
pig 1-Β  Yaar hum duniya ki potty khate hai
koi hamari potty bhi to khata hoga.

Pig 2 :Β  Saale khane ke waqt to dhang ki baat kar.

Search SMS Terms:

  • potty jokes in hindi
  • potty jokes hindi
  • Potty sms hindi
  • funny potty jokes in hindi
  • hindi potty jokes