A
 A
 A
  A
  A
   A
   A
  A
  A
 A
 A
A
 A
  A
 A
Aa
Aaa
Aaaa
AAaacchhii.
Sorry...
Mausam hi aisa hai..
Aap apna khyal rakhna.