Arz kiya hai

Arz kiya hai…
tuhaar chehraa moti samaan…
tuhaar chehraa moti samaan…
moti hamaar kutte ka naam.