Breaking News Sms Jokes

Breaking News- Aishwarya ka Beta hua hai, seek

Shocking News- Dr. Kehte hai bacha bilkul Salman pe gaya hai,

Interesting News- Abishek ka kahna hai, No idea Sir Ji ..!! 😀

Rating