Ek talwar ki keemat hoti hai

Ek talwar ki keemat hoti hai uski dhaar se,

Insaan ki keemat hoti hai uske vyavhaar se.