In soft gleaming night of stars,

Dua hai Ki Kamyabi ke har sikhar pe aap ka naam hoga,
aapke har kadam par duniya ka salam hoga,
Himat se mushkilon ka samana karna hamari dua hai ki waqt
bhi ek din aapka gulam hoga.
Happy Birthday
In soft gleaming night of stars,
May all your dreams come true.
May every star of every night,
Bring love and joy to you.
Happy Birthday to you.