Kuch riste is jaha me khas hote hain

Kuch riste is jaha me khas hote hain, find
hawao k rukh se jinke ehsaas hote hain,
ye dil ki kashish anhi to aur kya hain,
door hokar bhi wo dil k paas hote hain