Mirchi muh ke alawa aur kaha lagti hai?

Mirchi muh ke alawa aur kaha lagti hai?

?

.

?

.

?

.

kheto mein lagti hai mere dost..

hamesha apni Gaa#d ke baare mein hi kyo sochte ho?