Ram ne Raavan ko maara!

Ram ne Raavan ko maara (R-R) Krishna ne Kansa ko maara (K-K) Godse ne Gandhi ko mara (G-G) Isiliye Osama ko to Obama ke hatho marna hi tha (O-O)

Rating