Yeh Sab Galian Hain

Kameeny Zaleel BayyGirat Ghatia…Dalllay ………

Yeh Sab Galian Hain app nahi nikala
Karoo Achy bachy Gallian Nahi Nilakty hain